MİSYON VE VİZYON

Öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması,beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kalite standardını  yükseltmek.

HEDEFLERİMİZ

 •  * Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek.
 •   * Öğrenci kulüplerinin üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak.
 •   * Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek.
 •   * Sportif faaliyetleri desteklemek.
 •   * Üniversitemiz bünyesinde müzik grupları oluşturmak.
 •   * Konserler düzenlemek.
 •   * Üniversite öğrencileri için tiyatro gösterimi organize etmek.
 •   * Sinema gösterimleri düzenlemek.
 •   * Özürlü öğrencileri belirleyip öğrenimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak.
 •   * Konferanslar ve paneller düzenlemek.
 •   * Geziler düzenlemek.
 •   * Mediko-Sosyal ünitesini kurarak öğrenci,akademik ve idari personele daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmak.
 •   * Yeni kantin ve kafeteryalar düzenlemek.
 •   * Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek.  Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016 | Web Tasarım Programlama : Cengizhan Ünal