image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon Vizyon ve HedefimizMİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak modern mekânlarda sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

Sürekli gelişmeyi ve daha iyi hizmeti esas alan, tüm yerleşkelerinde, beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu,  sosyal,  yaşamsal aktivitelerin hayata geçirildiği, tercih edilen, taleplere cevap verebilen, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış kalite odaklı öncü bir Daire Başkanlığı olmaktır.


HEDEFLERİMİZ

 •  * Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek.
 •   * Öğrenci kulüplerinin üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak.
 •   * Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek.
 •   * Sportif faaliyetleri desteklemek.
 •   * Üniversitemiz bünyesinde müzik grupları oluşturmak.
 •   * Konserler düzenlemek.
 •   * Üniversite öğrencileri için tiyatro gösterimi organize etmek.
 •   * Sinema gösterimleri düzenlemek.
 •   * Engelli öğrencileri belirleyip öğrenimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak.
 •   * Konferanslar ve paneller düzenlemek.
 •   * Geziler düzenlemek.
 •   * Mediko-Sosyal ünitesini kurarak öğrenci,akademik ve idari personele daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmak.
 •   * Yeni kantin ve kafeteryalar düzenlemek.
 •   * Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek.