image/svg+xml
image/svg+xml

Swap Analizi

Yüzeylerdeki protein kalıntılarının tayini için Daire Başkanlığımızca swap analizi yapılmaya başlanmıştır. Temizlik sonrasında ortamdaki protein kalıntılarının ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının anlaşılması sağlanmaktadır.
Renk değişimini görsel olarak okuyarak tespit edilebilir protein düzeylerinin varlığı belirlenmektedir.

Çorba kasesinden örnek alma görseli

Yemek masasından örnek alma görseli